65 / 100

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

 1. Mục đích thu thập: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:
 • Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn;
 • Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trình tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn;
 • Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;
 • Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn:● Để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang mua sắm thương mại điện tử wowsports.vn
 • ● Để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới.
 • ● Để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của bạn.
 • An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
 • Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Phạm vi thu thập: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin khách hàng khi:● Khách hàng giao dịch trực tiếp với chúng tôi Thông tin cá nhân của các bạn cung cấp chủ yếu trên trang mua sắm điện tử của chúng tôi wowsports.vn. Thông tin bao gồm: Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, email, tên đăng nhập và mật khẩu (Tài khoản đăng nhập), câu hỏi/ câu trả lời bảo mật, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.
  Chi tiết đơn đặt hàng của bạn được chúng tôi lưu giữ nhưng vì lý do bảo mật nên chúng tôi không công khai trực tiếp được. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp cận thông tin bằng cách đăng nhậpi khoản trên trang web. Tại đây, bạn sẽ thấy chi tiết đơn đặt hàng của mình, những sản phẩm đã nhận và những sản phẩm đã gửi và chi tiết email, ngân hàng và bản tin mà bạn đặt theo dõii hạn.

  ● Khách hàng tương tác với chúng tôi Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác với trang mua sắm.

  Chúng tôi dùng cookie để tin cho bn vào trang web (ví dụ: ghi nhớ tên truy cập khi bạn muốn vào thay đổi lại giỏ mua hàng mà không cần phải nhập lại địa chỉ email của mình) và không đòi hi bt kthông tin nào vbn (ví dụ: mục tiêu quảng cáo).Trình duyt ca bn có thể được thiết lp không sdng cookie nhưng điu này shn chế quyn sdng ca bn trên trang web. Xin vui lòng chp nhn cam kết ca chúng tôi là cookie không bao gm bt cchi tiết cá nhân riêng tư nào và an toàn vi virus.

  ● Các nguồn hợp pháp khác Chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn trên các nguồn hợp pháp khác.

 2. Thời gian lưu trữ
 3. ● Thông tin khách hàng được lưu trữ cho đến khi nhận được yêu cầu huỷ bỏ của khách hàng, hoặc khách hàng tự đăng nhập để huỷ bỏ.● Mọi thông tin của khách hàng đều được lưu trữ trên máy chủ của wowsports.vn
 4. Thông tin Khách hàng đối với bên thứ ba Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin khách hàng với bất kì bên thứ ba nào, trừ những trường hợp sau:● Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hi

  ện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

  Chúng tôi có thsdng dch vtmt nhà cung cp dch vlà bên thba để thc hin mt shot động liên quan đến trang mua sm đin tWowsports.vn và khi đó bên thba này có thtruy cp hoc xlý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cp các dch vụ đó. Chúng tôi yêu cu các bên thba này tuân thmi lut lvbo vthông tin cá nhân liên quan và các yêu cu van ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
  Các chương trình có tính liên kết, đồng thc hin, thuê ngoài cho các mc địch được nêu ti Mc 1 và luôn áp dng các yêu cu bo mt thông tin cá nhân.
  Yêu cu pháp lý: Chúng tôi có thtiết lcác thông tin cá nhân nếu điu đó do lut pháp yêu cu và vic tiết lnhư vy là cn thiết mt cách hp lý để tuân thcác quy trình pháp lý.
  Chuyn giao kinh doanh (nếu có): trong trường hp sáp nhp, hp nht toàn bhoc mt phn vi công ty khác, người mua scó quyn truy cp thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gm cthông tin cá nhân.

  5. An toàn dữ liệu Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

  Bo đảm an toàn trong môi trường vn hành: chúng tôi lưu trthông tin cá nhân khách hàng trong môi trường vn hành an toàn và chcó nhân viên, đại din và nhà cung cp dch vcó thtruy cp trên cơ scn phi biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chun ngành và pháp lut trong vic bo mt thông tin cá nhân khách hàng.

  Trong trường hp máy chlưu trthông tin bhacker tn công dn đến mt mát dliu cá nhân khách hàng, chúng tôi scó trách nhim thông báo vvic cho cơ quan chc năng để điu tra xlý kp thi và thông báo cho khách hàng được biết.

  Các thông tin thanh toán: được bo mt theo tiêu chun ngành.

  6. Quyền lợi của khách hàng đối với thông tin cá nhân ● Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

  ● Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

  7. Yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân ● Khách hàng có quyền yêu cầu xóa bỏ hoàn toàn các thông tin cá nhân lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi bất cứ khi nào.

  Khách hàng gi thư đin tvề địa chwowsports.vn@gmail.com để yêu cu xóa bthông tin cá nhân hoàn toàn khi hthng.

  8. Thông tin liên hệ Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

  Gi đin thoi đến hotline: 0937066490
  Gi thư đin tử đến địa chemail: Wowsports.vn@gmail.com